søndag 16. desember 2007

Inn fra sidelinja

Capricorny har mer eller mindre oppmerksomt fulgt polyamori-bevegelsen fra sidelinja siden den var ganske ung..... Han sier han for første gang følte seg som følelsesmessig 'normal' da han møtte poly-folks beskrivelser av sine følelser og forhold. Han hadde aldri virkelig skjønt at det skulle være et vannskille mellom seksualiteten og alle de andre uttrykkene for nærhet, engasjement og kjærlighet. Men følte seg veldig utenfor, fordi den monogame seksualiteten liksom skulle være kjærlighetens adelsmerke. Samtidig så han at polyamori aldri kunne være mer enn en del av svaret, for hans del. For seksualiteten er vesentlig, men kjærligheten omfatter så mye mer. Og på mange måter føler han at det for sin del er viktigere å utvikle kjærligheten mer alment, enn å utforske og utfolde alle mulighetene i det seksuelle. Og... under over et par andre undere.. han har opplevd at seksualiteten har utviklet seg enda sterkere ved å knyttes sammen med et enda sterkere engasjement, enda dypere følelser. Men IKKE noe vesentlig mer monogamt rettet, i prinsippet. Så dermed er Capricorny på vei inn på banen. Den polyamorøse.

Inni: Hvordan definerer du polyamori,Capricorny?

Capricorny: Polyamori er en form for 'ansvarlig ikke-monogami'. Dvs. at polyamori for meg dreier seg om forhold som en går inn i på ganske strenge betingelser.
1. Det må være symmetri, likeverdighet. Samme reglene må gjelde for alle involverte.
2. Det må være kjærlighet der, i en form som partene kan stå for.
3. Det må være åpenhet, ærlighet og respekt. Partene må godta og støtte opp om de(n) andres valg. En bør i første omgang unnlate å gjøre noe partneren ikke kan støtte opp om.

Inni: Gi eksempler på noe som ikke er polyamori for deg.

Capricorny: 1. Diverse varianter av polygami, der en part (gjerne en mann) har flere partnere, mens disse bare må holde seg til den ene. 'No boys'-regel i en polyfamilie får det til å likne på et harem for meg.
2. Mer swinging-liknende opplegg, der en kan ha lidenskaplig sex, men ikke skal bli (for) følelsesmessig involvert.

Inni: Hva slags mennesketyper passer ikke denne formen for forhold for ?

Capricorny: De som er utrygge på seg sjøl. De som føler det er mer enn nok å komme inn på ett menneske, vil jo kunne føle det meningsløst å tenke på å innlede kjærlighetsforhold til flere, og de vil gjerne overføre dette på partneren også. De som ønsker faste rammer og stor forutsigbarhet, kan få problemer. En må/bør ha veldig faste prinsipper, men ethvert nytt forhold som introduseres, vil ha sin egen dynamikk og sine egne kvaliteter, som sjelden passer helt inn i de faste rammene som allerede fins. De som har et stort behov for å kontrollere partneren, bør jo holde seg langt unna. De som vil ha forhold til partnere med veldig ulike forutsetninger,f.eks svært unge partnere, vil få problemer med kravet til symmetri,og ikke-monogame forhold uten dette kan bli ganske destruktive.


Inni: Du sa:"De som har et stort behov for å kontrollere partneren, bør jo holde seg langt unna". Jeg har jo sett i SM-relasjoner at folk der har tilnærmet polyforhold UTEN at de kaller det det. Der er det kontroll.

Capricorny: Ikke noen fullstendig kontroll, hvis det er tilnærma polyamorøst, men en betinga, frivillig og tidsbegrensa overgivelse. Et gjennomført mester/slave-forhold kan aldri bli polyamorøst pga. symmetrikravet. Men når alt går på overenskomster, så kan det funke fint.

Inni: Har du mer du vil tilføye om dette?

Capricorny: Ja, jeg vil tro at sånne uforbeholdne slavekontrakter kan bli svært problematiske hvis en forsøker å gjennomføre dem, uanhengig av polyamori-aspektet. Og at det å legge polyamori-prinsipper i bunnen for overenskomstene kan være ganske fruktbart. For det kan hindre partene å gå inn på noe de kanskje ikke bør.


Inni: Hvis du legger så stor vekt på kjærlighet, hvorfor er det nødvendig med seksuell omgang? I de fleste former for kjærlighet inngår jo ikke dette!

Capricorny: Heldigvis er ikke seksuell omgang obligatorisk i polyamori!! Men fordi dette aspektet lett kommer i klem mellom ulike hensyn og normer, kan det være sunt å framheve det. Det er viktig å være åpen for ALT det en partneres utvikling kan medføre, og seksualiteten kan være noe av det enkleste av dette, faktisk.

Inni: Jeg synes ikke dette var noen god forklaring.

Capricorny: OK. Vi er interessert i å trekke med HELE mennesket i forholdet. Seksualitet er helt grunnleggende for oss mennesker, det hører med .Og polyamori handler mye om å gi gode rammer for å utvikle og integrere seksualiteten. Det fins mange veier til kjærlighetens utallige aspekter, polyamori er en av de viktigere.

Inni: Så du foretrekker en vei til kjærligheten som medfører mye sex?

Capricorny: Ikke alltid mye sex, men god sex! Vi søker vel alle kjærligheten langs mange veier, for meg er den polyamorøse den mest redelige måten å ha med seksualiteten inn i dette. Og redelig sex er god sex!

Inni: Hva får deg til å tro at dette kan fungere - over tid?

Capricorny: Først og fremst de mange eksemplene på at det gjør det! Når forhold blir mer kortvarige, handler det gjerne mer om at polyamori-prinsippene ikke blir fulgt eller tatt alvorlig nok, enn at de involverte ikke kan leve med dem. Polyamori bekrefter på en måte den mer 'monogame' tilbøyeligheten vår, idet det legges opp til å utvikle og utdype relasjonene, samtidig som at den ikke-monogame delen kan bli mer 'nøytralisert'. Mange har promiskuøse sider, men tar en to eller tre forhold alvorlig, blir det gjerne ikke så mye krefter til å herje rundt.

Inni: Er det mulig med kjærlighetsforhold uten løgner?

Capricorny: JA! Men jeg vil heller spørre om hvor skadelige løgner må være for et 'evig-din-og-bare-din'-forhold. Litt må de alltid skade, ofte mye, men kanskje er de nødvendige iblant for at forholdet skal overleve. I et poly-forhold blir derimot svært mange av grunnene til å juge borte, og løgner virker gjerne enda mer destruktivt enn i et mono-forhold. Men dette krever jo at en respekterer andres grenser, og at det f.eks. kan være ting de ikke kan eller vil fortelle. Mange av oss har bakgrunn i forhold med fortielser og løgner, og om vi ikke veit helt hvor vi skal, så er vi iallfall sikre på at vi aldri skal tilbake dit.

Inni: Tar det ikke piffen ut av forholdet om dere forteller hverandre det meste?

Capricorny: Hehe... noen synes kanskje viltsmaken blir borte ja...Og derfor må jo alle finne det nivået av åpenhet som passer for dem. Åpenhet er og blir likevel et ideal, fordi det er så viktig for å utvikle trygghet på hverandre. Og uten trygghet, stiller en dårlig når f.eks. misunnelse og sjalusi dukker opp. En vil også etter hvert kunne få stadig større problemer med å hengi seg hvis det ikke er nok åpenhet.

Inni: Hvilke ting vil du _ikke_ fortelle om, uansett? Eksempler.

Capricorny: Jeg ville ikke gi meg langt inn på å jamføre partneren seksuelt, sjøl om hun ville ønske det og takle det bra. For det kunne både berøre andre, og bidra til å føre vårt forhold inn i ei blindgate. Jeg ville også være veldig varsom med å karakterisere diverse typer egenskaper og ferdigheter. Jfr. unge jenter som kan utvikle anoreksi bare pga. en ubetenksom kommentar.

Inni: Har du tanker rundt utroskapsbegrepet i et polyforhold?

Capricorny: Ja. Utroskap er et mye større begrep enn vi vanligvis gjør det til. Polyamori vil eliminere de vanlige formene for utroskap, og jeg kan vel ikke understreke dette sterkt nok: Hvis det forekommer vanlig utroskap, så er det ikke polyamori! Men troskap er jo mye mer enn hvordan en håndterer erogene soner. Troskap mot seg sjøl er et felt som er enormt neglisjert, og uten det, kan en neppe heller være virkelig tro mot en annen. Det må begynne der. Polyamori tror jeg kan være ei veldig god ramme for å utvikle mer omfattende former for troskap, og dermed unngå utroskap i formene som så ofte forekommer, at en ikke støtter hverandres utvikling, at en holder hverandre nede osv osv. Utroskap i formen at en ikke virkelig vil gå inn på et annet menneske, kan det ligge godt til rette for i polyamori... en går f.eks på vift for å finne neste forhold istedenfor å ta den tråkige jobbinga for å komme videre med det en har. En kan vel snakke om troskap i forhold til mulighetene som ligger i et menneske eller et forhold..

Inni: Det bør være en avtale på forhånd, slik at det vil være en form for utroskap om man f.eks. tar inn en ny person som partner uten at dette har vært drøftet?

Capricorny: Ja. Et typisk eksempel på "poly-utroskap" er at en har avtale om ikke å trekke inn en ny partner uten godkjennelse og støtte, og så gjør dette likevel. Kanskje ikke så langt at en har innledet et seksuelt forhold, men at en har engasjert seg så sterkt at partnerne ikke kan si "nei" eller "vent" til det nye forholdet. Sjøl om avtalen er at en ikke gjør noe slikt uten at alle er med på det. Sånt kan jo unngås ved å ha svært "åpne" forhold, men denne typen "åpenhet" trenger ikke være det beste grunnlaget for å utvikle sterke forhold.


Inni: Hvordan siler du ut de som ikke er helt til å stole på?

Capricorny: Ved å vise åpenhet, ha en svært lyttende holdning, teste pålitelighet og logisk sammenheng. De fleste som juger, vil snuble når en går nøye inn på deres historie.Og de som gidder å være helt pålitelige over tid, vil gjerne ha få områder der de svikter.Hvis noen ikke møter åpenheten med tilsvarende åpenhet, er det i seg sjøl et sterkt faresignal.Sjølsagt tar en hensyn til følsomme områder..

Inni: Sjalusi? Hvordan jobber du med det i et polyforhold ?

Capricorny: Sjalusi går ofte på redsel for å miste. Det motvirkes best ved trygghet og følelse av mestring. Derfor er det viktig at den sjalu parten kan se på sjalusien sin og begge setter kreftene inn på å gjøre noe med den. Misunnelse kan være vanskeligere faktisk, for det går på noe en mangler... og det kan være umulig å tilføre fullt ut. Lange, smekre bein f.eks.

Inni: Ha ha ha! Vil du ikke si noe om kompersjon (lykkemedfølelse)?

Capricorny: Altså, det blir så lett teoretisk. Jeg synes en i førsteomgang må få på plass de mer destruktive greiene Og jeg har altså sjølhatt det litt ambivalent med lykkemedfølelsen. Ikke fordi jeg ikke harfølt den, men fordi en, når en går inn på partnerens velsignelser,også får med de blandede..

Inni: Vil du ikke alltid være "litt på sjekker'n" i et polyforhold? Vil ikke dette begrense dybden i det du kan utvikle med en annen?

Capricorny: Ja, det kan det! Men det kan også virke andre veien, ved at vi ikke tar hverandre som sjølsagt, og stadig satser, stadig fornyer vårt forhold. En kan nemlig bestemme seg for at alle sjanser som et nytt forhold får, skal også det gamle få. Og det er STOR forskjell på "bittelitt på sjekker'n" og "konstant på vift" altså!! Det er jo veldig ofte sunt å flørte litt, og den praktiske forskjellen mellom sånn flørt og mer 'polyamorøs atferd' kan være minimal. Også innebærer polyamori ikke lovpålagt vift altså! Tvertimot, så synes jeg at endel polyamorøse virker roligere enn mange mono-personer. De har mer enn nok å henge fingrene i, liksom...

Inni: Vil du alltid være polyamorøs,Capricorny?

Capricorny: I hjertet, sikkert ja. I praksis kan jeg se for meg at jeg velger et monogamt forhold hvis dette kan gi meg noe som poly-forhold ikke kan gi... Jeg tenker særlig på dybde i et forhold. Hvis det fins EN tvillingsjel på dette området, og vedkommende slumper til å være monogam--- skjebnen har sine raffinerte grusomheter innimellom.
Illustrasjon: Wiki

Publisert på iNorden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar