torsdag 9. juli 2009

Polybok på norsk

I mars i fjor fikk vi forespørsel fra et forlag om vi ville skrive en bok om polyamori ettersom det ikke finnes noe litteratur på norsk om emnet. Det sa vi ja til.

I anledning arbeidet med manuskriptet, har vi intervjuet og snakket med andre som har ikke-monogame erfaringer for at det ikke bare skal være vårt eget syn som kommer frem.

Nå nærmer det seg tiden for at siste utkast av manuskriptet skal leveres til forlaget, men det er fremdeles rom for flere innspill. Har du tanker eller erfaringer med ikke-monogami og kunne tenke deg å dele dem med andre?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss på mail: magicpenny2@gmail.com

1 kommentar: